തിരൂർപുഴസഹജീവനം

തിരൂർപുഴ പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
2014 മാർച്ച്‌ 14 – 23

മാർച്ച്‌ 14 എല്ലാ വർഷവും നദികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അന്തർദേശീയ ദിനം (International Day of Action for Rivers) ആയി ആചരിക്കുകയാണ്‌ . തിരൂരിൽ പത്തു ദിവസത്തെ പരിപാടികൾ മാർച്ച്‌ 14 വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ മാർച്ച്‌ 23 ഞായറാഴ്ച്ച വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു . 2011 മുതൽ 3 വർഷമായി തിരൂർപുഴയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി നാട്ടുകാർ ജാതി – മത – കക്ഷി – പ്രായ – ലിംഗ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും കൂടി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമഗ്ര പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത് .

മാർച്ച്‌ 14, വെള്ളി 3 – 5 pm കൂട്ടായി കെട്ട് (ഷട്ടർ) – “ഒഴുകേണം പുഴ നന്നായി നീക്കിടേണം..”
മാർച്ച്‌ 15, ശനി 3 – 5 pm തിരൂർ മാർക്കറ്റ് – “ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഒക്കെ …. വാതകവും..”
മാർച്ച്‌ 16, ഞായർ 3 – 5 pm കുണ്ടനാട്ടു കടവ് പുഴക്കുട്ടം – “പുഴയോരത്ത് ഒത്തുചേരാം…”
മാർച്ച്‌ 17, തിങ്കൾ 3 – 5 pm കോട്ടു ആശാരികടവ് പുഴക്കുട്ടം – “മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാം കുളങ്ങൾ”
മാർച്ച്‌ 18, ചൊവ്വാ 3 – 5 pm തലക്കടതൂർ പുഴക്കുട്ടം – “പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ജലപാത…”
മാർച്ച്‌ 19, ബുധൻ 3 – 5 pm നൂർ ലെയ്ക്ക് – “പുഴയോര കാടുകളും… തഴപ്പിച്ചു മത്സ്യ മേന്മ…”
മാർച്ച്‌ 20, വ്യാഴം 3 – 5 pm ഏഴൂർ – “പ്രകൃതി ജീവനം വഴി ജനങ്ങൾക്കും പുഴയ്ക്കുമായ് …”
മാർച്ച്‌ 21, വെള്ളി 3 – 5 pm പനമ്പാലം പുഴക്കുട്ടം – “പ്രകൃതി കൃഷിയിലൂടെ ജീവാഹാരം …”
മാർച്ച്‌ 22, ശനി 3 – 5 pm തിരൂർ ബോട്ട് ജെട്ടി പുഴക്കുട്ടം – “വികസന ബദലുകൾ കണ്ടിടേണം”
മാർച്ച്‌ 23, ഞായർ 2 – 10 pm തിരൂർ ജി. എം. യു പി സ്കൂൾ – “നാട്ടാരെല്ലാം കൂട്ടായിട്ടീ പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടി കോട്ടം ഒട്ടും തട്ടീടാതെ മുന്നോട്ടു നീക്കാം…”

മാർച്ച്‌ 23 ഞായറാഴ്ച്ച 2 മണിക്ക് തിരൂർ ജി എം. യു പി സ്കൂൾ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൂടുന്ന സമാപന യോഗത്തിൽ തിരൂർ പുഴയുടെ പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിഷയാവതരണങ്ങളിലൂടെ അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. തുടർന്നുള്ള പൊതു സംവാദത്തിനു ശേഷം സമന്വയ രൂപീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ യോഗം തുടരും. എല്ലാവരും കഴിയുന്നത്ര സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
www.sahajivanswaraj.com email :tatsatpanicker@gmail.com
തിരൂർ പുഴ സഹജീവനം പ്രവർത്തകർക്കു വേണ്ടി, സസ്നേഹം
ഡോ. എൻ. എൻ. പണിക്കർ, സരള പണിക്കർ (9447389369),ഡോ. സീനത്ത് (0494 2422763), ഭാസി (9846051014), കാസിം (9946049050), നൂർ മുഹമ്മദ് (9447241763), ഖദീജാ നർഗീസ് (974562033), ശശിധരൻ (9895120931), ബേബി തോമസ്‌ (9446767181), ജയശ്രീ (9544739036), സുഭാഷ്‌ (9846210767), കുഞ്ഞിരാമൻ (9995615463), ഗോവിന്ദൻ (9626114064), വി പി ഗോപാലൻ (9447191779), അലവിക്കുട്ടി (9846499073), ഡോ. പി എ രാധാകൃഷ്ണൻ (9446222554), ലത്തീഫ് (9895492764), സുരേഷ് ബാബു (9746096233), പ്രകാശൻ (9846458201), കമൽനാഥ് (9744751969), യാഹു (9745237300).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *